Lidařík, s.r.o. - Sanace - Montáže

Profil

Firma Lidařík, s.r.o. poskytuje komplexní technické práce s podzemními vodami od roku 1996.

Rozsah prací se dá rozdělit na dva základní oddíly:

  • sanace znečištěných podzemních vod, s tím související sanace znečištěného podzemního vzduchu (ropné látky, chlorované uhlovodíky, pesticidy...)
  • práce s čistou podzemní vodou (čerpání, vzorkování, čištění studní, čištění vrtů, montáže vodáren, prohlídka HG vrtů TV kamerou, hydrodynamické zkoušky na parametry)

Samostatný oddíl tvoří odvodnění stavební jámy při stavebních pracích, kdy voda může být na jednotlivých lokalitách znečištěna (ropné látky, chlorované uhlovodíky…). V tomto případě se musí před vypouštěním do vodoteče, kanalizace voda vyčistit.

Příklady s popisem jednotlivých prací jsou uvedeny v kapitole služby.

Ostatní práce v oboru jsme schopni realizovat dle potřeby objednatele a specifických potřeb lokality.

Manažer vzorkování podzemních vod Manažer vzorkování odpadních vod Živnostenský list - specializované stavební činnosti Živnostenský list - geologické práce Živnostenský list - přípravné práce pro stavby Výpis z OR Osvědčení o registraci
© 1993 – 2017 | Keloc NET, spol. s r.o.