Lidařík, s.r.o. - Sanace - Montáže

Čištění a regenerace vrtů

Čištění HG vrtů můžeme v podstatě rozdělit na HG vrty určené pro jímání pitné vody a HG vrty určené k sanačnímu čerpání, odvodnění… kde nejsou kladeny nároky na zdravotní nezávadnost vody. Dle toho je třeba používat k tomu vyčleněné nářadí a materiál.

HG vrty určené pro jímání pitné vody:
Budují se převážně vrtané studny, které jsou hloubeny strojně, ručně zřídka a pouze malých průměrů a hloubek. Velkou předností vrtaných studní je možnost odběru kvalitní podzemní vody z větších hloubek. Stěny studny jsou paženy plastovou (popř. ocelovou) pažnicí. Pažnice je v místě nátoku vody do vrtu perforovaná. V ostatních částech je plná. To nám umožňuje odběr vody z nejvhodnějšího horizontu a zabránit nátoku povrchové vody. Pažnice je z vnější strany v místě perforace obsypána filtrem, který tvoří praný říční kačírek. I přes vnější filtr jsou občas, převážně při větším odběru vody, do vrtu vplavovány drobné mechanické nečistoty. Tyto postupně usedají na dně vrtu. Časem potom způsobují zakalení čerpané vody těmito mechanickými nečistotami, nebo dokonce zamezují nátku vody do vrtu v perforované části. Podle chemického složení vody, dochází ve vrtu k vysrážení nejčastěji železa, manganu, vápenatohořečnatých solí. Tyto látky postupně "zarůstají" vrt, perforaci a filtr. Mechanické nečistoty ze stěn vrtu jsou čištěny mechanicky a tlakovou vodou. Uvolněné a usazené nečistoty na dně vrtu jsou odtěženy za pomoci tlakového vzduchu "aerliftem". Tlakovým vzduchem je postupně pročištěn celý vrt, hlavně v místě perforace. Dle potřeby je vrt dále čištěn chemickými preparáty, které uvolňují (rozpouštějí) usazeniny (železo, mangan, vápenatohořečnaté soli …). Velkou výhodou chemického čištění je odstranění nejen usazeniny ve vrtu, ale především v samotné perforaci a vně vrtu ve filtru. Po jejich působení je vrt opět mechanicky přečištěn. Po čištění je vrt zapracován čerpáním až do úplného vyčištění vody. Před odběrem vody pro pitné účely se doporučuje provést laboratorní rozbor vody. Stav výstroje a perforace před a po čištění je vhodné si ověřit prohlídkou TV kamerou.

regenerace jímacího HG vrtu na pitnou vodu pro hromadné zásobování obce regenerace jímacího HG vrtu na pitnou vodu pro hromadné zásobování obce regenerace jímacího HG vrtu na pitnou vodu pro hromadné zásobování obce regenerace jímacího HG vrtu na pitnou vodu pro hromadné zásobování obce regenerace jímacího HG vrtu na pitnou vodu pro hromadné zásobování obce, výnos mechanických nečistot aerliftem regenerace jímacího HG vrtu na pitnou vodu pro hromadné zásobování obce, výnos mechanických nečistot aerliftem čištění HG vrtu na přetoku čištění HG vrtu čištění HG vrtu na pitnou vodu pro hromadné zásobování obce čištění HG vrtu na pitnou vodu, pivovar čištění HG vrtu na pitnou vodu pro hromadné zásobování závodu čištění HG vrtu na pitnou vodu pro hromadné zásobování obce čištění HG vrtu s minerální vodou, lázně čištění HG vrtu na pitnou vodu čištění HG vrtu na pitnou vodu, výnos sedimentu aerliftem čištění HG vrtu na pitnou vodu, výnos sedimentu aerliftem

Ostatní HG vrty: Při čištění těchto vrtů se používá k tomu vyčleněné nářadí a materiál. Dle typu znečištění i speciální přípravky jako detergenty, sorbenty… Vyčerpaná voda a uvolněné nečistoty jsou zpravidla likvidovány odbornou odpadářskou.

regenerace sanačního vrtu, RL regenerace sanačního vrtu, RL, výstroj VUGI filtr demontované čerpadlo, RL, mangan demontované čerpadlo, RL, mangan regenerace sanačního vrtu, RL demontáž čerpadla ze sanačního vrtu regenerace kontaminovaného vrtu RL, hydraulická bariéra regenerace kontaminovaného vrtu RL, hydraulická bariéra regenerace kontaminovaného vrtu RL, hydraulická bariéra regenerace kontaminovaného vrtu RL, hydraulická bariéra, odčerpané RL regenerace kontaminovaného vrtu RL, hydraulická bariéra, odčerpané RL regenerace kontaminovaného vrtu RL, hydraulická bariéra, odčerpané RL
© 1993 – 2017 | Keloc NET, spol. s r.o.