Lidařík, s.r.o. - Sanace - Montáže

Čištění kopaných studní

Pod pojmem kopané studny chápeme studnu o větším průměru, zpravidla 80 cm a více. Zpravidla nejsou velkých hloubek, budují se v místech kde není velký přítok podzemní vody a studna částečně plní i akumulační funkci. Studna může být vybudována strojně nebo ručně. Nejčastěji je pažena betonovými skružemi, popřípadě vysekána ve skále. V dřívější době se studny vyskládávali z kamenů – roubené studny. I přes zabezpečení poklopu studny proti vniknutí mechanických nečistot jako je např. listí a drobní živočichové, je nutné studnu po určité době vyčistit a vydesinfikovat. Při mechanickém čištění je do studny zapuštěno kalové čerpadlo takového výkonu, aby ze studny byla odčerpána veškerá voda včetně přítoku do studny. Mechanicky jsou odstraněny kořeny prorůstající mezi spárami skruží a odtěženy naplaveniny ze dna studny. Stěny studny jsou omyty tlakovou vodou. Dle potřeby je provedena oprava spár mezi skružemi. Po odstranění všech mechanických nečistot ze studny je prostor studny ošetřen desinfekčním prostředkem. Po působení desinfekce je voda s desinfekčním prostředkem ze studny odčerpána a studna je připravena pro další využití. Před odběrem vody pro pitné účely se doporučuje provést laboratorní rozbor vody.

čištění historické roubené studny čištění historické roubené studny čištění kopané studny čištění kopané studny čištění kopané velkorozměrové studny čištění kopané studny čištění kopané studny, odstranění sedimentů ze dna studny čištění velkoprůměrové studny o velké vydatnosti potápěčem vyčištěná, zrekonstruovaná studna
© 1993 – 2017 | Keloc NET, spol. s r.o.