Lidařík, s.r.o. - Sanace - Montáže

Čištění vodovodního potrubí

Při dopravě vody od jímacího vrtu do vodojemu, vodárny…dochází k inkrustování (zanášení) vodovodního potrubí stejně podobně jako v jímacím objektu (studna, HG vrt, pramenní jímka…). Při čerpání vody dochází k provzušnění a následně často ke snížení rychlosti proudění v potrubí (přechod na větší profil). To vytváří vhodné podmínky k usazování mechanických sedimentů a velmi často k vysrážení Fe. Postupem času dochází k zmenšování profilu potrubí a k nárůstu ztrát a množství proteklé vody. K odstranění těchto sedimentů se nejčastěji používá speciální čistící nástroj který se tlakovou vodou protlačuje potrubím. Ten před sebou vytlačí usazené sedimenty a uvolní inkousty ze stěn potrubí. Čistící zařízení se musí na vhodném místě instalovat do potrubí včetně vysílačky pro zjištění aktuální polohy v potrubí. V případě uvíznutí se musí potrubí obnažit a čistící kus vytáhnout. K tomu dochází zpravidla u starých potrubí, kde se dopředu nezná trasa a instalované armatury.

obnažené potrubí, vložení čistícího zařízení do potrubí vyplavené inkousty a sedimenty z potrubí vyplavené inkousty a sedimenty z potrubí vodovodní potrubí před čištěním (slizovitý povlak z bykterií) příprava startovací jámy pro čistící kus odčerpávání uvolněného železitého sedimentu s vodou odčerpávání uvolněného železitého sedimentu s vodou
© 1993 – 2017 | Keloc NET, spol. s r.o.