Lidařík, s.r.o. - Sanace - Montáže

Převystrojení HG vrtů novou výstrojí

V případě již nevyhovující stávající výstroje (vypadení části stěny výstroje, netěsný spoj, porucha v perforaci – dochází k nadměrnému vplavování mechanických částic do vrtu) lze vrt vystrojit novou výstrojí. To lze zrealizovat pouze v případě větších průměrů stávající výstroje. Do stávajícího vrtu je zapuštěna nová výstroj, mezikruží je vyplněno praným říčním kačírkem. Takto převystrojená studna potom slouží dále svému účelu.

PE trubky na vystrojení HG vrtu příčná perforace výstroje s vystředěním do původního profilu vrtu instalace nové výstroje do stávajícího HG vrtu instalace nové výstroje do stávajícího HG vrtu připravená PVC výstroj instalace nové výstroje do stávajícího HG vrtu vystředění výstroje v původním profilu vrtu armaturní šachta vrtu, snížené stropy pro instalaci nové výstroje pevné zabetonování nového zhlaví vrtu
© 1993 – 2017 | Keloc NET, spol. s r.o.