Lidařík, s.r.o. - Sanace - Montáže

Půjčovna čerpadel

1. Ponorné kalové čerpadlo AS-215

Půjčovna čerpadel AS-215

Popis a konstrukce:

Kompaktní ponorná čerpadla s chlazeným pláštěm pro čerpání kapalin, obsahujících abrazivní částice (písek apod.)

Použití:

 • čerpání vody znečištěné obsahem písku a bahna do 10%
 • doly, rudný průmysl, kanály a nádrže s usazeninami pevných látek
 • stavebnictví – výkopové práce
 • hustota čerpaných odpadních vod do 1100 kg/m3
 • teplota čerpaných odpadních vod do 40°C

Cena: 314,- Kč bez DPH 20% / den

2. Ponorné kalové čerpadlo Flyght Ready 4, Flyght Ready 8

Půjčovna čerpadel Flyght Ready 4

Popis a konstrukce:

Lehká přenosná čerpadla, která jsou odolná proti nárazům a abrazi. Nabízejí všestranné využití ve stavebnictví nebo pro vyčerpávání zatopených objektů.

Použití:

 • zásobování vodou
 • odvodňování
 • při rekultivaci
 • odčerpávání zatopených prostor
 • mobilní víceúčelové použití

Cena: 350,- Kč bez DPH 20% / den

3. Ponorné kalové čerpadlo SIGMA KDFU 65, KDFU 80, KDFU 100, KDU 125

Půjčovna čerpadel SIGMA KDFU 65

Popis a konstrukce:

Kalová čerpadla na odpadní vody jsou všeobecně určena k čerpání veškerých zněčištěných vod bez obsahu kusovitých a vláknitých nečistot. Jsou ideální jako odvodňovací čerpadla ve sklepích, jímkách, výkopech, garážích. Lze s nimi čerpat vodu s obsahem písku a bahna, jsou proto též vhodná k odovodňování základů na stavbách, k čištění studní apod.

Tato čerpadla nejsou určena k čerpání septiků a kanalizací !!!

Použití:

Ponorná kalová čerpadla jsou určena pro čerpání vody znečištěné obsahem bahna, jílu, písku, kamenné drtě a podobných hmot abrazivního účinku s celkovým podílem přimísenin max. 30 % hmotnosti.

Mimo vertikální pracovní polohu mohou čerpadla pracovat také ve vodorovné nebo šikmé poloze.

Lze je výhodně použít zejména ve stavebnictví, při výkopových a melioračních pracích, při odstraňování následků povodní, např. odvodňování zatopených sklepů, suterénů apod. Čerpadla nejsou vhodná pro čerpání vody obsahující oleje a uhlovodíky.

Čerpadla jsou jednostupňová a spolu s elektromotorem tvoří jeden celek. Rotor je uložen ve valivých ložiskách s tukovým mazáním. Ve vinutí motoru jsou zabudovány bimetálové hlídače teploty, chránící jej před poškozením.

Proti vniknutí vody z hydraulické části je elektromotor chráněn mechanickou ucpávkou se stálým olejovým uzávěrem a mazáním z olejové vany.

Cena: 400,- Kč bez DPH 20% / den (KDFU 80)

4. Ponorné kalové čerpadlo GRUNDFOS SL1.50..65.09.2.50B

Půjčovna čerpadel GRUNDFOS SL1.50

Popis a konstrukce:

Kalová čerpadla s řezacím zařízením

Zejména pro čerpání vody se septiků jsou velmi vhodná kalová čerpadla s vestavěnou řezačkou, která dokáže spolehlivě rozmělnit i hrubší nečistoty, a zamezí tak ucpání čerpacího systému.

Použití:

Čerpadlo GRUNDFOS SL je přenosné čerpadlo určené pro domovní a průmyslové aplikace.

Toto čerpadlo má jednokanálové oběžné kolo o průchodnosti (PARTICLE) a je vhodné pro čerpání

 • velkých objemů drenážní a povrchové vody
 • domovních odpadních vod s obsahem splachů z WC
 • odpadních vod z komerčně využívaných budov, které neobsahují splachy z WC
 • průmyslových odpadních vod
 • průmyslových procesních vod

Díky své kompaktní konstrukci je toto čerpadlo vhodné pro dočasnou i stacionární instalaci.

Cena: 500,- Kč bez DPH 20% / den

5. Ponorné článkové čerpadlo GRUNDFOS SP 2A-18

Půjčovna čerpadel GRUNDFOS SP 2A-18

Popis a konstrukce:

Ponorné článkové čerpadlo pro čerpání surové vody,snižování hladiny spodní vody a zvyšování tlaku vody.

Použití:

Toto čerpadlo je vhodné pro čerpání čistých, řidkých a neagresivních kapalin, které neobsahují pevné částice nebo vlákna.

Čerpadlo je vyrobeno výhradně z Korozivzd. ocel dle DIN č.mat. DIN W.-Nr. 1.4301.

Motor čerpadla je 3-fázový motor se zapouzdřeným rotorem, krytem proti vnikání písku, ložisky mazanými čerpanou kapalinou a membránou k vyrovnávání tlaku.

Cena: 350,- Kč bez DPH 20% / den

© 1993 – 2017 | Keloc NET, spol. s r.o.