Lidařík, s.r.o. - Sanace - Montáže

Technické práce pro hydrogeologii

Postupem času všechna hydrogeologické díla stárnou a je zapotřebí provést údržbu zařízení nebo úpravu stavu přizpůsobit novým potřebám. Nejčastěji se jedná o převystrojení vrtu novou výstrojí, úpravu zhlaví vrtu, případně nové zapojení výtlačného potrubí.

Úprava jímacího HG vrtu a následné převystrojení novou nerezovou výstrojí:

speciální práce potápěčem speciální práce potápěčem speciální práce potápěčem zapuštění nové nerezové výstroje

Úprava již nevyhovujícího výtokového objektu minerálního pramene:

původní stav zhlaví práce na úpravě zhlaví rekonstruované zhlaví s odběrným místem pro všřejnost

Výroba a instalace sanační technologie – průtočná komora s aerací a filtrací různými filtračními materiály:

vhodné zvolené místo hydrogeologem, voda bude gravitačné protékat reakční bránou připravená sanační jednotka koš na filtrační náplň do sanační jednotky připravený výkop pro osazení jednotky doprava sanační jednotky na lokalitu osazení na místo určení osazení na místo určení osazení na místo určení, napojení na drenáž

Osazení HG vrtů na dlouhodobé automatické snižování hladiny včetně záznamu hodnot Automatickou Měřící Stanicí s přenosem GSM:

umístění HG vrtů u podmáčené komunikace osazená armaturní šachta vrtu

Osazení AMS stanice se záznamem naměřených hodnot pro dlouhodobé sledování na balneovrtu:

osazená AMS stanice s napojenými čidly osazená AMS stanice s napojenými čidly

Rekonstrukce neřízeného vývěru balneopramene pod lázeňským objektem:

stav před zahájením prací místo nežádoucího vývěru pramene v šachtě pod objektem práce na zatěsnění a usměrní jímání pramene práce na zatěsnění a usměrní jímání pramene práce na zatěsnění a usměrní jímání pramene práce na zatěsnění a usměrní jímání pramene konečná úprava šachty

Rekonstrukce měrného objektu HG vrtu pro dlouhodobé sledování Českým Hydrometeorologickým Ústavem stanicí AMS s pravidelným automatickým záznamem:

odstranění původního zhlaví po mechanickém porušení zemědělskou technikou budování nového zhlaví HG vrtu opravené zhlaví HG vrtu

Rekonstrukce měrného objektu pramene pro dlouhodobé sledování Českým Hydrometeorologickým Ústavem stanicí AMS s pravidelným automatickým záznamem:

původní nevyhovující stav práce na rekonstrukci pramene objekt po rekonstrukci s AMS stanicí objekt po rekonstrukci s AMS stanicí

Rekonstrukce měrného objektu pramene pro dlouhodobé sledování Českým Hydrometeorologickým Ústavem stanicí AMS s pravidelným automatickým záznamem:

původní nevyhovující stav práce na rekonstrukci pramene práce na rekonstrukci pramene objekt po rekonstrukci s AMS stanicí objekt po rekonstrukci s AMS stanicí objekt po rekonstrukci s AMS stanicí

Rekonstrukce měrného objektu pramene pro dlouhodobé sledování Českým Hydrometeorologickým Ústavem stanicí AMS s pravidelným automatickým záznamem:

původní nevyhovující stav práce na rekonstrukci pramene objekt po rekonstrukci s AMS stanicí objekt po rekonstrukci s AMS stanicí

Rekonstrukce měrného objektu pramene pro dlouhodobé sledování Českým Hydrometeorologickým Ústavem stanicí AMS s pravidelným automatickým záznamem:

původní nevyhovující stav objekt po rekonstrukci s AMS stanicí

Instalace čerpadla do vrtu:

montáž ponorného čerpadla na nerezové potrubí zapouštění čerpadla s výtlačným potrubím do vrtu zapuštěné potrubí ve vrtu, následuje instalace v armaturní šachtě

Přečerpávání splaškové kanalizace při stavebních pracích:

otevřený stavební výkop, náhradní zdroj el.energie náhradní zdroj el.energie otevřený stavební výkop, instalovaná kalová čerpadla se sekacím nožem
© 1993 – 2017 | Keloc NET, spol. s r.o.