Sanace | Montáže

Lidařík, s.r.o.

Profil Lidařík, s.r.o.

Firma Lidařík, s.r.o. poskytuje komplexní technické práce s podzemními vodami od roku 1996.

lidařík, s.r.o.

Sanace znečištěných podzemních vod, s tím související sanace znečištěného podzemního vzduchu (ropné látky, chlorované uhlovodíky, pesticidy…).

lidařík, s.r.o.

Práce s čistou podzemní vodou (čerpání, vzorkování, čištění studní, čištění vrtů, montáže vodáren, prohlídka HG vrtů TV kamerou, hydrodynamické zkoušky na parametry).

Samostatný oddíl tvoří odvodnění stavební jámy při stavebních pracích, kdy voda může být na jednotlivých lokalitách znečištěna (ropné látky, chlorované uhlovodíky…). V tomto případě se musí před vypouštěním do vodoteče, kanalizace voda vyčistit.

Příklady s popisem jednotlivých prací jsou uvedeny v kapitole služby.

Ostatní práce v oboru jsme schopni realizovat dle potřeby objednatele a specifických potřeb lokality.

Kontaktní frmulář

© 1993–2017 | Keloc NET, spol. s r.o.