Čerpání podzemní vody za účelem odběru vzorků podzemní vody

Odběr vzorků podzemní vody je prováděn jak v pravidelných časových intervalech tak nárazově dle potřeby. Pravidelné odběry jsou prováděny nejčastěji v prameništích pitné vody, která jsou využívána jako zdroj vody pro hromadné zásobování. Pravidelné odběry vzorků podzemní vody se taktéž provádějí v průběhu a po ukončení sanačních prací a dle okamžité potřeby.

Odběr vzorku podzemní vody je realizován po odčerpání a obměně vody ve vrtu. Délka a vydatnost čerpání před odběrem je různá, dle velikosti a vydatnosti vrtu, nejčastěji se pohybuje v rozmezí 2–3 hodiny. Při čerpání podzemní vody je pravidelně měřena kvalita čerpané vody na přenosných zařízeních např. Hanna instruments, WTW Multiline, Voltrcaft a další. Je měřena teplota vody, vodivost, pH, redoxpotenciál, kyslík...

Mezi vzorkováním jednotlivých vrtů je nutné provést „dekontaminaci“ aby nedocházelo k ovlivnění vzorků dalšího vrtu. Dle typu vzorkované vody se používá odlišné zařízení. Důležité při plánování vzorkování je též množství čerpané vody. Z toho vyplývá typ použitého čerpadla, hadice, zdroj energie (elektrocentrála, baterie, napojení na místní zdroj elektrické energie…).

Čerpání podzemní vody-01

dekontaminace vzorkovacího zařízení v terénu

Čerpání podzemní vody-02

čerpání v terénu na pohon elektrocentrálou

Čerpání podzemní vody-03

čerpání v terénu na pohon autobaterie

Výtlačné a odpadní hadice se používají z různých materiálů. Např. PE, PVC, inertní teflonové, případně na každý vrt nová nepoužitá hadice. Jednotlivé vzorkovací zařízení je označeno pro jaký typ vzorkování je určeno (pitná voda, vzorkování vody kontaminované ropnými látkami, chlorovanými uhlovodíky, pesticidy….).

Čerpání podzemní vody-04

čerpání v terénu na pohon autobaterie, inertní teflonová hadice

Vzorky podzemní vody jsou odebírány do připravených vzorkovnic, které jsou nychystány nejčastěji akreditovanou laboratoří. Do jednotlivých vzorkovnic je voda dle požadavku objednatele a laboratoří případně upravena (filtrace, stabilizace…). Uschování jednotlivých vzorků vody při převozu do laboratoří může vyžadovat odlišný přístup, např. uchování v chladících boxech…

Čerpání podzemní vody-05

čerpání v terénu, inertní teflonová hadice, kontrolní nádrž na kontaminovanou vodu, připravená sada vzorkovnic

Čerpání podzemní vody-06

připravené vzorkovnice, chladící box, dekontaminační přípravky

Vzorky podzemní vody jsou odebírány do připravených vzorkovnic, které jsou nychystány nejčastěji akreditovanou laboratoří. Do jednotlivých vzorkovnic je voda dle požadavku objednatele a laboratoří případně upravena (filtrace, stabilizace…). Uschování jednotlivých vzorků vody při převozu do laboratoří může vyžadovat odlišný přístup, např. uchování v chladících boxech…

Čerpání podzemní vody-07

příklad vzorkovacího protokolu

Tyto všechny dopředu známé vstupní hodnoty jsou využity při tvorbě PLÁNU VZORKOVÁNÍ. Dle tohoto plánu potom postupuje vzorkovací skupina v terénu. Tento plán vzorkování sestavuje proškolená osoba. Například držitel certifikátu MANAŽER VZORKOVÁNÍ MV podzemních vod. Tento certifikát vystavuje např. certifikační orgán při české společnosti pro jakost a další.

© 1993–2017 | Keloc NET, spol. s r.o.