Čištění a regenerace vrtů

Čištění HG vrtů můžeme v podstatě rozdělit na HG vrty určené pro jímání pitné vody a HG vrty určené k sanačnímu čerpání, odvodnění… kde nejsou kladeny nároky na zdravotní nezávadnost vody. Dle toho je třeba používat k tomu vyčleněné nářadí a materiál.

HG vrty určené pro jímání pitné vody

Budují se převážně vrtané studny, které jsou hloubeny strojně, ručně zřídka a pouze malých průměrů a hloubek. Velkou předností vrtaných studní je možnost odběru kvalitní podzemní vody z větších hloubek. Stěny studny jsou paženy plastovou (popř. ocelovou) pažnicí. Pažnice je v místě nátoku vody do vrtu perforovaná. V ostatních částech je plná. To nám umožňuje odběr vody z nejvhodnějšího horizontu a zabránit nátoku povrchové vody. Pažnice je z vnější strany v místě perforace obsypána filtrem, který tvoří praný říční kačírek. I přes vnější filtr jsou občas, převážně při větším odběru vody, do vrtu vplavovány drobné mechanické nečistoty. Tyto postupně usedají na dně vrtu. Časem potom způsobují zakalení čerpané vody těmito mechanickými nečistotami, nebo dokonce zamezují nátku vody do vrtu v perforované části. Podle chemického složení vody, dochází ve vrtu k vysrážení nejčastěji železa, manganu, vápenatohořečnatých solí. Tyto látky postupně "zarůstají" vrt, perforaci a filtr. Mechanické nečistoty ze stěn vrtu jsou čištěny mechanicky a tlakovou vodou. Uvolněné a usazené nečistoty na dně vrtu jsou odtěženy za pomoci tlakového vzduchu "aerliftem". Tlakovým vzduchem je postupně pročištěn celý vrt, hlavně v místě perforace. Dle potřeby je vrt dále čištěn chemickými preparáty, které uvolňují (rozpouštějí) usazeniny (železo, mangan, vápenatohořečnaté soli …). Velkou výhodou chemického čištění je odstranění nejen usazeniny ve vrtu, ale především v samotné perforaci a vně vrtu ve filtru. Po jejich působení je vrt opět mechanicky přečištěn. Po čištění je vrt zapracován čerpáním až do úplného vyčištění vody. Před odběrem vody pro pitné účely se doporučuje provést laboratorní rozbor vody. Stav výstroje a perforace před a po čištění je vhodné si ověřit prohlídkou TV kamerou.

Hydropuls

Od roku 2017 používáme pro mechanickou regeneraci vrtů nově i metodu HYDROPULS, která nepoužívá k čištění žádnou chemickou látku. Používá se pro vyčištění a uvolnění perforované části vrtu – zárubnice. Pro čištění touto metodou se využívá tlakový vzduch. Základ metody spočívá ve vytváření impulzu prudkou expanzí vysoce stlačeného plynu (nebo kapaliny) přiváděného pomocí impulzního generátoru zapuštěného do studny na tlakové hadici. Impulzní generátor je vybaven systémem ventilů, který je schopen během velmi krátké spínací doby (milisekundy) uvolnit energii akumulovanou v generátoru ve formě již zmíněného plynu pod vysokým tlakem, v důsledku čehož vznikají hydraulické rázové vlny. Zároveň je v důsledku náhlých změn objemu způsobován kavitační efekt, jehož následkem je vytvoření „vakuové bubliny“, která následně kolabuje a přitom vytváří hydraulickou vlnu sání. Jednoduše řečeno následkem opakovaných velmi krátkých tlakových impulzů (rychlost cca 2 000 m/s) dochází k uvolnění jemnozrnných železitých a manganičitých usazenin nejen z povrchu výstroje studny, ale rovněž ve zvodnělých štěrcích v okolí čištěné studny či vrtu. Uvolněné sedimenty se vyplavují do studny – jejího kalníku, odkud jsou následně odčerpávány na terén či do připravených kontejnerů. Metoda Hydropuls je z ekologického hlediska zcela nezávadná metoda, protože v souvislosti s jejím používáním nedochází k jakémukoliv zanesení ekologicky škodlivých látek jako např. chemikálie a explozivní plyny do podloží. Metoda disponuje velkou účinnou hloubkou ve spojení s dobrou dávkovatelností a účinkem (možnost cíleného do hloubky orientovaného čištění silně inkrustovaných úseků studní a vrtů). Navíc výšku provozního tlaku impulzu lze měnit, což umožňuje čistit různé druhy materiálů výstrojí studní či vrtů. Více informací ZDE.

hydropuls vid
hadropuls
Čištění a regenerace-1

regenerace jímacího HG vrtu na pitnou vodu pro hromadné zásobování obce

Čištění a regenerace-2

regenerace jímacího HG vrtu na pitnou vodu pro hromadné zásobování obce

Čištění a regenerace-3

regenerace jímacího HG vrtu na pitnou vodu pro hromadné zásobování obce

Čištění a regenerace-4

regenerace jímacího HG vrtu na pitnou vodu pro hromadné zásobování obce

Čištění a regenerace-5

regenerace jímacího HG vrtu na pitnou vodu pro hromadné zásobování obce, výnos mechanických nečistot aerliftem

Čištění a regenerace-6

regenerace jímacího HG vrtu na pitnou vodu pro hromadné zásobování obce, výnos mechanických nečistot aerliftem

Čištění a regenerace-7

čištění HG vrtu na přetoku

Čištění a regenerace-8

čištění HG vrtu

Čištění kopaných studní-6

čištění HG vrtu na pitnou vodu pro hromadné zásobování obce

Čištění kopaných studní-4

čištění HG vrtu na pitnou vodu, pivovar

Čištění kopaných studní-5

čištění HG vrtu na pitnou vodu pro hromadné zásobování závodu

Čištění a regenerace-9

čištění HG vrtu na pitnou vodu pro hromadné zásobování obce

Čištění a regenerace-10

čištění HG vrtu s minerální vodou, lázně

Čištění a regenerace-11

čištění HG vrtu na pitnou vodu

Čištění a regenerace-12

čištění HG vrtu na pitnou vodu, výnos sedimentu aerliftem

Čištění a regenerace-13

čištění HG vrtu na pitnou vodu, výnos sedimentu aerliftem

Ostatní HG vrty

Při čištění těchto vrtů se používá k tomu vyčleněné nářadí a materiál. Dle typu znečištění i speciální přípravky jako detergenty, sorbenty… Vyčerpaná voda a uvolněné nečistoty jsou zpravidla likvidovány odbornou odpadářskou.

Čištění a regenerace-14

regenerace sanačního vrtu, RL

Čištění a regenerace-15

regenerace sanačního vrtu, RL, výstroj VUGI filtr

Čištění a regenerace-16

demontované čerpadlo, RL, mangan

Čištění a regenerace-17

demontované čerpadlo, RL, mangan

Čištění a regenerace-18

regenerace sanačního vrtu, RL

Čištění a regenerace-19

demontáž čerpadla ze sanačního vrtu

Čištění a regenerace-23

regenerace kontaminovaného vrtu RL, hydraulická bariéra, odčerpané RL

Čištění a regenerace-24

regenerace kontaminovaného vrtu RL, hydraulická bariéra, odčerpané RL

Čištění a regenerace-25

regenerace kontaminovaného vrtu RL, hydraulická bariéra, odčerpané RL

Čištění a regenerace-20

regenerace kontaminovaného vrtu RL, hydraulická bariéra

Čištění a regenerace-21

regenerace kontaminovaného vrtu RL, hydraulická bariéra

Čištění a regenerace-22

regenerace kontaminovaného vrtu RL, hydraulická bariéra

© 1993–2017 | Keloc NET, spol. s r.o.