Čištění kopaných studní

Pod pojmem kopané studny chápeme studnu o větším průměru, zpravidla 80 cm a více. Zpravidla nejsou velkých hloubek, budují se v místech kde není velký přítok podzemní vody a studna částečně plní i akumulační funkci. Studna může být vybudována strojně nebo ručně. Nejčastěji je pažena betonovými skružemi, popřípadě vysekána ve skále. V dřívější době se studny vyskládávali z kamenů – roubené studny. I přes zabezpečení poklopu studny proti vniknutí mechanických nečistot jako je např. listí a drobní živočichové, je nutné studnu po určité době vyčistit a vydesinfikovat. Při mechanickém čištění je do studny zapuštěno kalové čerpadlo takového výkonu, aby ze studny byla odčerpána veškerá voda včetně přítoku do studny. Mechanicky jsou odstraněny kořeny prorůstající mezi spárami skruží a odtěženy naplaveniny ze dna studny. Stěny studny jsou omyty tlakovou vodou. Dle potřeby je provedena oprava spár mezi skružemi. Po odstranění všech mechanických nečistot ze studny je prostor studny ošetřen desinfekčním prostředkem. Po působení desinfekce je voda s desinfekčním prostředkem ze studny odčerpána a studna je připravena pro další využití. Před odběrem vody pro pitné účely se doporučuje provést laboratorní rozbor vody.

Čištění kopaných studní-1

čištění historické roubené studny

Čištění kopaných studní-2

čištění historické roubené studny

Čištění kopaných studní-3

čištění kopané studny

Čištění kopaných studní-4

čištění kopané studny

Čištění kopaných studní-5

čištění kopané velkorozměrové studny

Čištění kopaných studní-6

čištění kopané studny

Čištění kopaných studní-7

čištění velkoprůměrové studny o velké vydatnosti potápěčem

Čištění kopaných studní-8

čištění velkoprůměrové studny o velké vydatnosti potápěčem

Čištění kopaných studní-9

vyčištěná, zrekonstruovaná studna

© 1993–2017 | Keloc NET, spol. s r.o.