Čištění vodovodního potrubí

Při dopravě vody od jímacího vrtu do vodojemu, vodárny…dochází k inkrustování (zanášení) vodovodního potrubí stejně podobně jako v jímacím objektu (studna, HG vrt, pramenní jímka…). Při čerpání vody dochází k provzušnění a následně často ke snížení rychlosti proudění v potrubí (přechod na větší profil). To vytváří vhodné podmínky k usazování mechanických sedimentů a velmi často k vysrážení Fe. Postupem času dochází k zmenšování profilu potrubí a k nárůstu ztrát a množství proteklé vody. K odstranění těchto sedimentů se nejčastěji používá speciální čistící nástroj který se tlakovou vodou protlačuje potrubím. Ten před sebou vytlačí usazené sedimenty a uvolní inkousty ze stěn potrubí. Čistící zařízení se musí na vhodném místě instalovat do potrubí včetně vysílačky pro zjištění aktuální polohy v potrubí. V případě uvíznutí se musí potrubí obnažit a čistící kus vytáhnout. K tomu dochází zpravidla u starých potrubí, kde se dopředu nezná trasa a instalované armatury.

Čištění vodovodního potrubí-1

obnažené potrubí, vložení čistícího zařízení do potrubí

Čištění vodovodního potrubí-2

vyplavené inkousty a sedimenty z potrubí

Čištění vodovodního potrubí-3

vyplavené inkousty a sedimenty z potrubí

Čištění vodovodního potrubí-4

vodovodní potrubí před čištěním (slizovitý povlak z bykterií)

Čištění vodovodního potrubí-5

příprava startovací jámy pro čistící kus

Čištění vodovodního potrubí-6

odčerpávání uvolněného železitého sedimentu s vodou

Čištění vodovodního potrubí-7

odčerpávání uvolněného železitého sedimentu s vodou

© 1993–2017 | Keloc NET, spol. s r.o.