Montáže vodáren

Při zemědělské výrobě jsou často využívány zdroje podzemní vody. Dnešní automatické závlahové systémy vyžadují velké množství vody v krátkém časovém intervalu. Těmto potřebám většinou zdroje podzemní vody (vrtané studny) nejsou schopny svou vydatností vyhovět. Budují se akumulační nádrže a tlakové nádoby pro tuto potřebu. Vodárny - jsou větší celky navzájem propojeny a ovládány elektronicky. Zahrnují časové spínače, elektromagnetické ventily, hlídání hladiny vody v nádržích, studních a automatické ovládání čerpadel.

V menším provedení se vodárny instalují pro zásobování rodinných domů a menších provozoven na vlastní zdroj podzemní vody.

Montáže vodáren-01

akumulační nádoba v armaturní šachtě jímacího vrtu v potravinářském závodě

Montáže vodáren-02

zapojení čerpadel a dávkování hnojiv pro zemědělskou závlahu

© 1993–2017 | Keloc NET, spol. s r.o.