Převystrojení HG vrtů novou výstrojí

V případě již nevyhovující stávající výstroje (vypadení části stěny výstroje, netěsný spoj, porucha v perforaci – dochází k nadměrnému vplavování mechanických částic do vrtu) lze vrt vystrojit novou výstrojí. To lze zrealizovat pouze v případě větších průměrů stávající výstroje. Do stávajícího vrtu je zapuštěna nová výstroj, mezikruží je vyplněno praným říčním kačírkem. Takto převystrojená studna potom slouží dále svému účelu.

Névá výstroj-01

PE trubky na vystrojení HG vrtu

Névá výstroj-02

příčná perforace výstroje s vystředěním do původního profilu vrtu

Névá výstroj-03

instalace nové výstroje do stávajícího HG vrtu

Névá výstroj-04

instalace nové výstroje do stávajícího HG vrtu

Névá výstroj-05

připravená PVC výstroj

Névá výstroj-06

instalace nové výstroje do stávajícího HG vrtu

Névá výstroj-07

vystředění výstroje v původním profilu vrtu

Névá výstroj-08

armaturní šachta vrtu, snížené stropy pro instalaci nové výstroje

Névá výstroj-09

pevné zabetonování nového zhlaví vrtu

© 1993–2017 | Keloc NET, spol. s r.o.