Technické práce pro hydrogeologii

Postupem času všechna hydrogeologické díla stárnou a je zapotřebí provést údržbu zařízení nebo úpravu stavu přizpůsobit novým potřebám. Nejčastěji se jedná o převystrojení vrtu novou výstrojí, úpravu zhlaví vrtu, případně nové zapojení výtlačného potrubí.

Úprava jímacího HG vrtu a následné převystrojení novou nerezovou výstrojí

Technické práce-1

speciální práce potápěčem

Technické práce-2

speciální práce potápěčem

Technické práce-3

speciální práce potápěčem

Technické práce-4

zapuštění nové nerezové výstroje

Úprava již nevyhovujícího výtokového objektu minerálního pramene

Technické práce-5

původní stav zhlaví

Technické práce-6

práce na úpravě zhlaví

Technické práce-7

rekonstruované zhlaví s odběrným místem pro všřejnost

Výroba a instalace sanační technologie – průtočná komora s aerací a filtrací různými filtračními materiály

Technické práce-8

vhodné zvolené místo hydrogeologem, voda bude gravitačné protékat reakční bránou

Technické práce-9

připravená sanační jednotka

Technické práce-10

koš na filtrační náplň do sanační jednotky

Technické práce-11

připravený výkop pro osazení jednotky

Technické práce-12

doprava sanační jednotky na lokalitu

Technické práce-13

osazení na místo určení

Technické práce-14

osazení na místo určení

Technické práce-15

osazení na místo určení, napojení na drenáž

Osazení HG vrtů na dlouhodobé automatické snižování hladiny včetně záznamu hodnot Automatickou Měřící Stanicí s přenosem GSM

Technické práce-16

umístění HG vrtů u podmáčené komunikace

Technické práce-17

osazená armaturní šachta vrtu

Technické práce-18

osazená AMS stanice s napojenými čidly armaturní šachta vrtu

Technické práce-19

osazená AMS stanice s napojenými čidly

Rekonstrukce neřízeného vývěru balneopramene pod lázeňským objektem

Technické práce-20

místo nežádoucího vývěru pramene v šachtě pod objektem

Technické práce-21

práce na zatěsnění a usměrní jímání pramene

Technické práce-22

práce na zatěsnění a usměrní jímání pramene

Technické práce-23

stav před zahájením prací

Technické práce-24

konečná úprava šachty

Technické práce-25

práce na zatěsnění a usměrní jímání pramene

Technické práce-26

práce na zatěsnění a usměrní jímání pramene

Rekonstrukce měrného objektu HG vrtu pro dlouhodobé sledování Českým Hydrometeorologickým Ústavem stanicí AMS s pravidelným automatickým záznamem

Technické práce-27

odstranění původního zhlaví po mechanickém porušení zemědělskou technikou

Technické práce-28

budování nového zhlaví HG vrtu

Technické práce-29

opravené zhlaví HG vrtu

Rekonstrukce měrného objektu pramene pro dlouhodobé sledování Českým Hydrometeorologickým Ústavem stanicí AMS s pravidelným automatickým záznamem

Technické práce-30

původní nevyhovující stav

Technické práce-31

práce na rekonstrukci pramene

Technické práce-32

objekt po rekonstrukci s AMS stanicí

Technické práce-33

objekt po rekonstrukci s AMS stanicí

objekt po rekonstrukci s AMS stanicí

Technické práce-34

původní nevyhovující stav

Technické práce-35

práce na rekonstrukci pramene

Technické práce-36

práce na rekonstrukci pramene

Technické práce-37

objekt po rekonstrukci s AMS stanicí

Technické práce-38

objekt po rekonstrukci s AMS stanicí

Rekonstrukce měrného objektu pramene pro dlouhodobé sledování Českým Hydrometeorologickým Ústavem stanicí AMS s pravidelným automatickým záznamem

Technické práce-39

původní nevyhovující stav

Technické práce-40

objekt po rekonstrukci s AMS stanicí

Technické práce-41

práce na rekonstrukci pramene

Technické práce-42

objekt po rekonstrukci s AMS stanicí

Rekonstrukce měrného objektu pramene pro dlouhodobé sledování Českým Hydrometeorologickým Ústavem stanicí AMS s pravidelným automatickým záznamem

Technické práce-43

práce na rekonstrukci pramene

Technické práce-44

objekt po rekonstrukci s AMS stanicí

Instalace čerpadla do vrtu

Technické práce-45

montáž ponorného čerpadla na nerezové potrubí

Technické práce-46

zapouštění čerpadla s výtlačným potrubím do vrtu

Technické práce-47

zapuštěné potrubí ve vrtu, následuje instalace v armaturní šachtě

Přečerpávání splaškové kanalizace při stavebních pracích

Technické práce-48

otevřený stavební výkop, náhradní zdroj el.energie

Technické práce-49

náhradní zdroj el.energie

Technické práce-50

otevřený stavební výkop, instalovaná kalová čerpadla se sekacím nožem

© 1993–2017 | Keloc NET, spol. s r.o.